”Den universitetsanställda och det offentliga uppdraget - begränsningar och möjligheter”

  • Datum: –13.00
  • Plats: Blåsenhus Bertil Hammersalen
  • Föreläsare: Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten.
  • Arrangör: Arrangör: Samordnarna av initiativ för nyanlända och integration
  • Kontaktperson: Ylva Hedstrand
  • Telefon: 0704334014
  • Föreläsning

Anna-Sara Lind kommer bland annat att belysa vår roll som myndighetsutövare dvs. i egenskap av universitetsanställda i en tid när omvärlden förändras och blir alltmer komplicerad. Hur förhåller vi oss till gällande lagar och regler och hur agerar vi när dessa inte ”fungerar”?!