Climate existence: Environmental challenges and social, legal, political and theological perspectives

CRS i samarbete med CEMUS). Seminariet är på engelska och för forskare.