Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)

A survey draft for a study among Syrian refugees in Sweden and Turkey.

Discussion of material from RESPOND: Multilevel governance of migration. (i samarbete med högre seminariet i religionspsykologi)