book releases spring 2020

BOoKRELEASE - DIAKONINS KYRKA: TEOLOGI, KÖN OCH OMSORGENS UTMATTNING

Welcome to bookrelease by Ninna Edgardh`s new book: Diakonins kyrka - Teologi, kön och omsorgens utmattning.
Date: 18 November,15.15–17.00

Venue: Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI), Linnégatan 1C, Uppsala

Edgardhs talks about the book together with Cecilia Nahnfeldt and Hanna Stenström. Discussant is Anna Moilanen.

Organizers: Verbum and Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Därefter blir det mingel och signering.

O:S:A. no later than November 13 to kristina.helgesson.kjellin@svenskakyrkan.se

Welcome!