Archives of Chronicals

Year 2019

 • To The Future and Back! 
 • The Press release “Hotspot” approach is NOT the solution!
 • A window to a new religious cosmopolitan world

Year 2018

 • Philosophical analysis of the world-view of anthroposophy

Year 2015

 • The impact of religious, secular, and political worldviews on contemporary science
 • Surrogacy in the Nordic countries
 • Doing fieldwork in a country at war

Year 2014

 • Breaking the category
 • The legal categorization of religion needs to be further explored
 • Spiritual and Organizational Health in Organization - Does it IMPACT Stress and Burnout?
 • "Religion" - To Be Or Not To Be

Year 2013

 • Religion and its “other”?
 • Retreat from multiculturalism

Until 2013 the chronicals was written in Swedish

Year 2012

 • Den kritiske forskaren

Year 2011

 • Bröllopsforskning väcker nya frågor
 • Förändringens vindar
 • Från ateism till antiklerikalism

Year 2010

 • Religion, media och reproduktion
 • Normotisk eller galen?
 • Växande islamofobi

Year 2009

 • Är religionens era över?
 • Darwin i våra dagliga liv
 • Obama installeras med tal, musik – och bön
 • Vem har sett religionen?

Year 2008

 • Att mäta är att mötas
 • En mer nyanserad bild av Islam
 • Från osynlighet till problem till resurs
 • Gudstjänst och diakoni
 • Njut av mångstämmigheten
 • Religion and climate change
 • Växande underskott på medmänsklig omsorg
 • Vem är Karin Boye?

Year 2007

 • Att vara "den andra"
 • Blomstertid i mångfaldens tecken
 • Ny vid universitetet
 • Religion i juridiken
 • Religion och klimathot
 • Religion och välfärdens vagga
Last modified: 2021-03-11