collage symboliserar människor i religiösa sammanhang

Forskningen vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om Religion och Samhälle (CRS) 

Forskningen vid CRS är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Uppsala universitet för forskning om religiösa och sociala förändringsprocesser i Sverige, Europa och globalt och är indelad i sex olika forskningsområden:

  • Welfare, Health and Wellbeing,
  • Family, Gender and Demography,
  • Migration and Citizenship,
  • Democracy, Communication and Media,
  • Secularity, Secularism and Human Rights,
  • Science, Knowledge and Education.

In all of these areas questions connected to religion and society will address challenges for law, politics and culture, in continuity with the research undertaken within the Impact of religion programme. In all areas we take responsibility for a development of theory and methods for multi-disciplinary research.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEMOCRACY AND HUMAN AND HUMAN DIGNITY

The research project is intended to create a clearer idea of which effects artificial intelligence may have in terms of rights, ethics, world views and social institutions at a global level.

CONTRIBUTIVISM

On Practices, Debates and Attitudes About Grounding Democratic Inclusion on Economic Contributions. Contributivism is the idea that economic contribution grounds political 
influence in the form of franchise. This project investigates institutional embodiments and political prospects of this idea in the EU today.

IMPACT OF RELIGION

​The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy (IMPACT) is a multidisciplinary research programme at Uppsala University.

PENTECOSTAL MIGRANTS IN SECULAR SWEDEN. INFLUENCES AND CHALLENGES

Migration utgör en av de främsta politiska och sociala konfliktfrågorna i Sverige idag. Med migrationen har också religion fått en allt mer synlig roll. Hur påverkar religiös migration det sekulära svenska samhället?

PENTECOSTALISM AND SOCIAL MEDIA IN BRAZIL: FAITH AND THE DIGITAL PRODUCTION OF GENDERED, RACIALISED AND CLASS-BASED PENTECOSTAL BODIES

This project therefore aims to examine the intersections between gender, race and class in the online identity construction of Pentecostal converts in Brazil, as well as the connection between the construction of such identities online and their impact on Pentecostal men and women’s sense of agency and authenticity in the offline world.

Projektbeskrivning
Forskare

RATIONALITY IN THE FLESH

The research project is intended to investigate the hypothesis that the body has its own kind of rationality. 

RESPOND - MULTILEVEL GOVERNANCE OF MASS MIGRATION IN EUROPE AND BEYOND

Detta Horizon 2020 projekt tar sig an att studera denna fråga med utgångspunkt i elva olika länder och med 14 olika partners, där partners från Irak, Libanon och Turkiet ingår. Projektet omfattar åtta forskningspaket som berör mottagningspolicyn inom EU-länderna och samstämmigheten i dessa policyn.