Institutet för Pentekostala Studier

Är ett samarbete mellan Centrum för forskning om Religion och Samhälle (CRS), Uppsala universitet och Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT, Örebro för att främja forskning om pentekostalismen i Sverige och världen

 • Pentekostal kristendom, eller”pingstkarismatisk” med en mer vardaglig term, är idag världens näst största kristna tradition med ca 600 miljoner medlemmar och anhängare.
 • Majoriteten av de pentekostala kristna finns i globala Syd men växer också i Europa och Nordamerika.
 • Forskningen om pentekostalismen är ett expanderande fält och berör både religionsvetenskap och samhällsvetenskap.
 • Genom Institutet för Pentekostala Studier samverkar CRS och ALT med det europeiska forskarnätverket Glopent (European Research Network on Global Pentecostalism) och finns med nätverkets styrgrupp
 • Institutet för Pentekostala Studier driver gemensamma forskningsprojekt, seminarier och konferenser och erbjuder därigenom resurser och miljö för alla som forskar med ämnen som har anknytning till pentekostal kristendom.
 • ALT driver Institutet för Pentekostala studier som tidigare haft ett avtal med teologiska fakulteten. Detta förnyade samarbete sker mellan ALT och Uppsala universitet, i första CRS – Centrum för forskning om religion och samhälle.
 • Institutet för Pentekostala Studier förestås av docent Torbjörn Aronson. Torbjörn Aronson är fil. dr i statsvetenskap (Lund 1990) och teol.dr i kyrkohistoria (Uppsala 2008). Han har en bred forskningserfarenhet som inkluderar både samhällsvetenskap, historievetenskap och teologi. Pentekostalismen i Sverige och pentekostala migranter i storstadsmiljöer är två av hans forskningsfält. Du hittar en artikel om honom på wikipedia här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Torbj%C3%B6rn_Aronson
 • Du är välkommen att klicka vidare och besöka Institutet för Pentekostala Studiers egen hemsida: https://altutbildning.se/
 • Hemsidan för Glopent (European Research Network on Global Pentecostalism) når du här: http://2ww.glopent.net/welcome-to-the-european-research-network-on-global-pentecostalism
 • IPS-Network är ett forskarrum på webben som drivs av Pingst – arkiv och forskning. Där presenteras referensmaterial, källor, aktuell information, samt erbjuds rum för interaktion och kunskapsutbyte med intresset för pentekostalism som nav: www.pingst.se/om-pingst/fakta-och-forskning/ips-network/
 • Institutet för Pentekostala studier driver under hösten 2020 en seminarieserie, vars program du hittar här

                                       IPS

                                       ALT, Örebro