BOKRELEASER HT 2020

DIGITAL BOOK RELEASE RELIGION, MIGRATION AND EXISTENTIAL WELLBEING

Datum: 19 oktober
Tid: 15.00-17.00
Plats: Zoom
- För registrering mejla Martha Middlemiss
Zoomlänk skickas till alla efter registrering.

Redaktörerna kommer att presentera boken "Religion, migration och existentiellt välbefinnande" och med bidrag till diskussioner från flera andra.

Bokbeskrivning (engelska): This book uses the very latest research to examine current interactions between religion, migration and existential wellbeing. In particular, it demonstrates the role of religion and religious organizations in the social, medical and existential wellbeing of immigrants within their host societies. By focusing on the role and politics of religion and religious organisations as well as the religious identity and faith of individuals, it highlights the connection between existential wellbeing, integration and social cohesion.

The book brings together researchers from various disciplines taking on the challenge to elaborate on the theme of this book from different perspectives, using different methods and theories with a wide selection of cases from various parts of the world. The value of multidisciplinary research on the role of religion in a globalised society – locally, nationally and internationally – is important for understanding the composition and potential solutions to social and political problems. Religious aspects and organisations are present in legal, political and social forms of governance and form the basis for future research on e.g. secularisation, democracy, minorities, human rights, welfare, healthcare and identity formation. These and other related topics are discussed in this book.

This book is an up-to-date and multifaceted study of how religion engages with the mass movement of peoples. As such, it will be of great interest to any scholar of Religious Studies, Migrant Studies, Sociology of Religion, Religion and Politics, as well as Legal Studies with a human right focus.

Mer om boken här.

DIGITAL BOOK RELEASE FORSKNING OM RELIGION OCH SAMHÄLLE: ERFARENHETER AV EN CENTRUMBILDNINGS FRAMVÄXT OCH ETABLERING VID UPPSALA UNIVERSITET 1997-2019

Datum: 17 november
Tid: 15.00-17.00
Plats: Zoom
- För registrering mejla Martha Middlemiss
Zoomlänk skickas till deltagare efter registrering.

Forskning om religion och samhälle: Erfarenheter av en centrumbildnings framväxt och etablering vid Uppsala universitet 1997-2019

I boken redovisar Anders Bäckstöm, Professor emeritus i religionssociologi sina erfarenheter av forskningsplanering med följande utvärderingar från Stat-kyrka-projetet inom FOS-programmet 1997-2002, Välfärd och religion i ett Europeiskt perspektiv 2003-2009 samt Linnestödsprogrammet Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy 2008-2018. Han ger också en historisk och akuell översikt över de processer som har lett till framväxten av Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) vid Uppsala universitet. 
Acta Universitatis Upsaliensis. Religion & Society, nr 18/2020

Frågan om hur forskning och forskningskvalitet ska organiseras och utvärderas är ständigt aktuell inom vetenskapssamhället. I denna rapport redovisar jag mina erfarenheter av forskningsplanering med följande utvärderingar från Stat-kyrka-projetet inom FOS-programmet 1997-2002, Välfärd och religion i ett Europeiskt perspektiv 2003-2009 samt Linnestödsprogrammet Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy 2008-2018. Jag ger också en historisk och akuell översikt över de processer som har lett till framväxten av Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) vid Uppsala universitet. Mitt huvudargument är att arbetet med att utveckla forskningsmiljöer bör vara långsiktigt och syfta till att skapa en mångvetenskaplig grundhållning. Att foga samman forskningskulturer som präglas av olika discipliner går om det finns en väl avvägd infrastruktur och ett brinnande intellektuellt intresse att ta sig an samhällsutmaningar.

Intervju med Anders Bäckman här.
Ladda ner boken direkt från Diva eller köp den tryckta boken från universitetsbiblioteket.

Bokreleaser VT 2020

DIAKONINS KYRKA: TEOLOGI, KÖN OCH OMSORGENS UTMATTNING

Välkommen till bokrelease för Ninna Edgardhs nya bok: Diakonins kyrka - Teologi, kön och omsorgens utmattning.

Datum: 18 november, kl. 15.15–17.00
Plats: Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI), Linnégatan 1C, Uppsala
Författare: Ninna Edgardhs


Edgardhs samtalar om boken tillsammans med Cecilia Nahnfeldt och Hanna Stenström. Samtalsledare är Anna Moilanen.

Arrangör: Ett samarbete mellan Verbum och Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Därefter blir det mingel och signering.

O:S:A. senast 13 november till kristina.helgesson.kjellin@svenskakyrkan.se

Välkomna!