CRS forskningsseminarier är ett komplement till högreseminarier knutna till en viss disciplin och ger möjlighet för forskare att presentera och diskutera forskning med fokus på religion och samhälle i ett multi-disciplinärt sammanhang. Seminarierna är öppna till forskare från alla discipliner som är intresserade av forskning inom området. 

Kontakt: Martha Middlemiss Lé Mon, föreståndare CRS.

FORSKNINGSSEMINARIER VT 2021

CRS SAMVERKANSDAG 2021

Datum: 2 februari, kl. 13.00–16.00
Plats: Humanistiska teatern/Zoom

CRS välkomnar både nya och etablerade samarbetspartners att delta under en dag för diskussion om CRS mångvetenskapliga forskning om religion och värderingar, och hur detta kan tillgodose behoven hos myndigheter, organisationer och företag i Sverige idag.

Dagen bjuder på inslag både från forskning som har bedrivits under en tid samt nya initiativ där forskning pågår. Det kan handla om hur religion på nya sätt är närvarande i olika former av media och på arbetsplatser, väcker nya frågor inom rättsväsendet och sjukvården, reser nya utmaningar för lärare inom skola och förskola, tar nya former i det civila samhället och tar nya uttryck för individer genom livet.

Vi vill ta tillfället i akt att höra vilka frågor inom detta område som är mest brännande och angelägna för människor både i det privata livet och i professionsutövning som representant för organisation eller myndighet, vilka forskningsbehov och intressen finns för forskning inom området och hoppas att du kan och vill vara med och bidra till samtalet.

Program finns här. 
Anmälan görs via följande länk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt17655
Vid frågor, kontakta Martha Midddlemiss Lé Mon

Samverkansdagen kommer i huvudsak att vara på svenska.

Ledarskap och inflytande bland kvinnor i trossamfund

Datum: 17  Februari
Tid: 15.15-17.00
Plats: Zoom

Seminarium om VFS-studien ”Ledarskap och inflytande bland kvinnor i trossamfund” med Mia Lövheim och Maria Klingenberg.

Organised by CRS and Church of Sweden Research unit in collaboration with Organised by CRS and IPS in collaboration with the Higher seminar in empirical-practical studies of religion and theology.

Begravningar - framtida forskningsansökningar

Datum: 12 mars
Tid: 13.15-16.00
Plats: Zoom

Seminariet är ett tillfälle för intresserade forskare att diskutera forskningsansökningar i fältet som är under arbete samt idéer till framtida forskning.

Seminariet arrangeras av nätverket Begravningar som ett socialt fenomen i nutid och i historien vid CRS. 

Anmäl intresse för deltagande till Magdalena Nordin, magdalena.nordin@lir.gu.se.

Pentekostalism-forskning i Sverige idag och imorgon - hur ser det ut och hur ser vägen framåt ut?

Datum: 15 mars
Tid: 10.00-16.00
Plats: Uppsala universitet

Inventeringskonferens, värdskap av IPS och CRS
För mer information om program samt anmälan kontakta: Torbjörn.aronsson@crs.uu.se

End of Law

Date: 25 March
Time: 13.15-15.00 
Place: Zoom

Tormod Otter Johansen, Dr. Public Law, Gothenburg university will present ongoing work conducted in collaboration with colleagues in Law and Theology at  at Lund university within the interdisciplinary project – "End of law", (2020-2024). The group is led by Mårten Björk, Lund University and funded by the Swedish Research Council, VR.

The research project will conduct an interdisciplinary study of the secularisation of the Christian eschatological idea of an end to law. The development of modern thought shows that the idea that law could end has not only been central to important strands of Christian theology. This apocalyptic view of law as something finite has also become secularized in modern political visions, such as anarchist, conservative, Marxist, and neoliberal thought, through the hope for an end or radical limitation of law.Yet, the question of the end of law is a curious blind spot in legal and theological thought; a sort of taboo functioning as a repressed other to jurisprudence and religion. By inquiring into the secularization of the end of law, our project probes the historical development of the idea of the end of law and what it implies. 

More information on the research project: SweCRIS

Participants: Tormod Otter Johansen
Comments: Anna-Sara Lind and Mattias Martinsson

Registration to: martha.middlemiss@crs.uu.se

Religion and Society in Poland

Datum: 12 April
Tid: 10.15-12.00
Plats: Zoom

At this seminar CRS guest researcher Dawid Bunikowski will present a paper on Religion and society in contemporary Poland. The paper aims to provide a socio-legal-political-philosophical analysis of religion in Poland. It focuses on the phenomenon of religion in both society and politics in Poland, with a particular emphasis on the role of the Catholic church and the Polish model of state-church relations.

In this paper, the practical focus is not only on the impact of religion on the constitutional crisis in Poland (2015-), but also it refers to the recent problems of abortion debates and of LGBT rights in this country. It aims to show the ways religion influences such phenomena, but also highlight the complexities within a society which is perceived as quite morally conservative and religious, but is also very divided, also in the field of making Polish restrictive abortion law even stricter (near absolute ban since January 27th, 2021).  

Contact Martha Middlemiss Lé Mon for more inforamtion and registration to the semianar, martha.middlemiss@crs.uu.se

Dawid Bunikowski is a Guest researcher at CRS 1 March - 30 April 2021 

Dawid Bunikowski, PhD (Law, Legal theory, Nicolaus Copernicus University, 2009) is a Senior Lecturer at the State University of Applied Sciences in Wloclawek (Poland). He has had a honorary fellowship in Cardiff since 2013: he is a Distinguished Academic Associate at the Centre for Law and Religion in Cardiff School of Law and Politics at Cardiff University (UK). He did his postdoctoral research in the Department of Law at the University of Eastern Finland (2013-2015). Currently, he is a Visiting Scholar in the School of Theology in the Philosophical Faculty at the University of Eastern Finland. He is also a Visiting Lecturer in the Aleksanteri Institute in the Faculty of Arts at the University of Helsinki. Moreover, he is a Visiting Fellow in the School of Law and Politics at Cardiff University (it is a joint fellowship of the Centre for Law and Religion and the Centre of Law and Society).  

TIDIGARE FORSKNINGSSEMINARIER HT 2020

PENTEKOSTALISM PÅ 2020-TALET

Datum: 1 september
Tid: 11.00-16.00
Plats: Engelska parken 22: 0025, Uppsala universitet

Artiklar till en antologi ventileras.

Seminarieserie i samarbete med Institutet för Pentekostala Studier.

Ett samarbete mellan Centrum för forskning om Religion och Samhälle, Uppsala universitet och Akademi för Ledarskap och Teologi, Örebro.

Seminarierna är öppna för forskare och forskarstuderande. Anmälan sker till torbjorn.aronson@crs.uu.se eller torbjorn.aronson@altutbildning.se

INSTÄLLT! UNRAVELING THE RACE-RELIGION CONSTELLATION IN EUROPE

Datum: 22 september, kl. 15.15–17.00
Plats: Engelska parken 22-1017, Hus 22.


Presentation av Anya Topolski, Associate professor in ethics and political philosophy at the Radboud University Nijmegen.
Seminarieledare: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Kommentator: Mattias Gardell, CEMFOR.

´Ras och religion är sammankopplade begrepp. Deras sammansvängning har djupa rötter i det förflutna som fortsätter att påverka nutiden. För att förstå rasism idag, särskilt de manifestationer som ofta ifrågasätts, till exempel mot judar (antisemitism), muslimer (islamofobi) och "romer" (antigypsyism eller antizyganism) - som var och en kan korsa DuBoi´s färglinje [eller anti-svart rasism] - det är viktigt att synliggöra ras-religionskonstellationen`. (simultant översättning till svenska).

Abstract: Race and religion are entangled concepts. Their entanglement has deep roots in the past which continues to strongly affect the present. In order to understand racism today, especially those manifestations which are often contested such as against Jews (antisemitism), Muslims (islamophobia) and ‘Roma’ (antigypsyism or antizyganism) – each of which can intersect DuBois’ colour line [or anti-Black racism] – it is essential to make visible the race-religion constellation. This also calls for a re-evaluation of the view that ‘race’ is biological or limited to the colour line/phenotype. Läs mer


*Samarrangemang: Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) och Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS).

WHY RELIGION? TOWARDS A CRITICAL PHILOSOPHY OF LAW, PEACE AND GOD

Datum: 25 september
Tid: 10.00-12.00
Plats: GrotiussalenTrädgårdsgatan 1, Juridiska fakulteten.

Seminariet organiseras i samarbete med Juridiska fakulteten. 
Seminariet kommer att vara på engelska.

Dr. Dawid Bunikowski, Senior Lecturer, University of Applied Sciences in Włocławek, Department of Public Administration (Poland), will present his cross-disciplinary research, especially on jurisprudence, including ideas from his recent co-edited book Why Religion? Towards a Critical Philosophy of Law, Peace and God (Springer 2020).

Dr. Dawid Bunikowski is a legal philosopher. He completed his PhD in Poland (on law and morality: abortion, euthanasia, human fertilisation, cloning, pornography, prostitution, same-sex couples etc.) and postdoctoral research in Finland (on the recent global financial crisis as an axiological crisis: the crisis of law and the crisis of morality; business ethics/corporate governance). He is currently Research Scholar at the Ronin Institute for Independent Scholarship, New Jersey, USA) and Researcher (Research Associate) at IGDORE - Institute for Globally Distributed Open Research and Education; a location independent research organisation; Estonia-Indonesia-Sweden). He is also Leader of the Sub-group of Philosophy of Law in the Arctic in the Arctic Law Thematic Network at the University of the Arctic . I am also Senior Lecturer at the University of Applied Sciences in Wloclawek, Poland and part-time Lecturer at the University of Eastern Finland. 

His main research area is legal theory/philosophy of law, in particular law and morality relations but not only. He is also a law and religion scholar and a social/political thinker  interested in law, ethics, philosophy, logic, economy, history, and theology, and anthropology. He has broad experience of cross-disciplinary studies.


 

PENTEKOSTALA MIGRANTFÖRSAMLIGNAR I STOCKHOLM

Datum: 6 oktober.
Plats: Engelska parken 3:2028, Uppsala universitet. Tid: 13.15-16.00

Forskningsrapport från VR-projektet Pentecostal migrants in Secular Sweden. Challenges and Influences. 

Seminarieserie - Ett samarbete mellan Centrum för forskning om Religion och Samhälle, Uppsala universitet och Akademi för Ledarskap och Teologi, Örebro.

Seminarierna är öppna för forskare och forskarstuderande. Anmälan sker till torbjorn.aronson@crs.uu.se eller torbjorn.aronson@altutbildning.se

MAPPING GLOBAL PENTECOSTAL ISSUES

Datum: 31 October 2020
Plats: Online

1st Virtual Global Pentecostal Studies Conference – GloPent World Conference

Research on Pentecostal movements worldwide has led to an unprecedented rise in the number and diversity of scholars and academic societies. Pentecostalism has raised significant “issues” for religious, sociocultural, political, economic, and ethical debates. Yet, while the majority of Pentecostals are in the global South, these research networks are primarily in the northern hemisphere, often out of reach to scholars in Africa, Latin America, and Asia. Recent events worldwide and cancellations of many gatherings have only further accentuated the situation. 
................................................

Seminarieserie - Ett samarbete mellan Centrum för forskning om Religion och Samhälle, Uppsala universitet och Akademi för Ledarskap och Teologi, Örebro.

Seminarierna är öppna för forskare och forskarstuderande. Anmälan sker till torbjorn.aronson@crs.uu.se eller torbjorn.aronson@altutbildning.se

INSTÄLLT!

HUMAN RIGHTS AT LOCAL LEVEL

Datum: 2 december, kl. 13.00–17.00

Plats: Humanistiska teatern

En dag för diskussion och presentation av forskning på CRS om mänskliga rättigheter, inklusive utgivningen av nya publikationer.

AI-generated content and the challenge it poses to data protection, intellectual property and other fields of law

Date: 8 december
Time: 10.00 - 11.15

Location: Webinar on Zoom

A seminar with Katja de Vries, organised by CRS and the WASP-HS project AI and Human Dignity. 

Abstract: In the last years the the ability of AI to generate convincing synthetic media (video footage, pictures, texts, graphics, etc.) has taken an enormous flight. Some of these deepfakes aim to trick humans, while other fool other AI systems. For example, an AI-generated blogpost could convince humans into believing fake news, as well as manipulate a search engine into believing that this post is highly-relevant and should be ranked highly. How do the advances in deepfake technology contribute to the use of disinformation as a geopolitical strategy and the emergence of post-truth societies? How can synthetic media be used to trick other AI systems? What does that mean in terms of cybersecurity regulation? How should courts approach visual proof in times where seeing no longer equals believing? What is the societal impact of the arms race between creators of deepfakes and technologies to detect fake from real? In this talk I will give an overview of my research project on creative AI. After introducing some of the darker sides of synthetic media, I’ll focus on the question to which extent concepts such as "machine imagination" and "machine speech" are useful in creating beneficial applications.

Bio: Katja de Vries is an assistant professor in public law at Uppsala University funded by the Ragnar Söderberg Foundation. Her research is located at the intersection of law, philosophy and AI. Her current research focuses on the challenges that AI-generated content (‘deepfakes’ or ‘synthetic data’) poses to data protection, intellectual property and other fields of law. She is also affiliated to the Swedish Law and Informatics Research Institute (Stockholm), the Center for Law, Science, Technology and Society (Brussels), and the Department of Sociology of Law (Lund). 

The seminar will be in english.
Registration to: martha.middlemiss@crs.uu.se - a zoom-link will be sent out the day before the seminar. 

PENTEKOSTAL ECKLESIOLOGI I FÖRÄNDRING

Datum: 9 december. Tid: 13.15-16.00.
Plats: Virtuellt seminarium

Torbjörn A, Ulrik J och Magnus W lägger fram texter till en antologi om pentekostal ecklesiologi i Sverige.

Seminarieserie - Ett samarbete mellan Centrum för forskning om Religion och Samhälle, Uppsala universitet och Akademi för Ledarskap och Teologi, Örebro.

Seminarierna är öppna för forskare och forskarstuderande. Anmälan sker till torbjorn.aronson@crs.uu.se eller torbjorn.aronson@altutbildning.se

A SWEDISH PROTO-FASCIST? RUDOLF KJELLÉN AND THE POLITICAL IMAGINARY OF THE FAR RIGHT

Datum: 9 december. Time: 15.15–17.00
Plats: Zoom

Seminariet genomförs via Zoom https://uu-se.zoom.us/j/67876643496 
Meeting ID: 678 7664 3496

Presentation av Hjalmar Falk, fil.dr. i idé- och lärdomshistoria och fil.mag. i statsvetenskap.
Seminarieledare: Per-Erik Nilsson.
Kommentator: Mattias Martinson.

Abstract: The Swedish political scientist, public intellectual, and politician Rudolf Kjellén (1864-1922) is arguably one of Sweden’s internationally most renowned social theorists to date. Among other things, Kjellén coined the term geopolitics and played an important part in the popularization of the concept of the folkhem. Still, no major study dedicated specifically to Kjellén exists and most works dealing with his place in Swedish political and intellectual life are at least 50 years old.  Part of the explanation for this is that Kjellén remains a controversial figure in Swedish political history, often regarded as representing the reactionary road not taken by the Swedish right in response to universal suffrage and liberal democracy. Some post-war commentators called Kjellén a proto-nazi, and his name still carries an ominous air. In recent years, following the crisis of liberal order and global right-wing mobilization, it appears that Kjellén’s thought and not least his questions are making a comeback. Läs mer

*Samarrangemang: Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) och Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS).

  • 1.Spirituality, Sustainability and the Future of the Earth - Moving Mountains

  • 2. Spirituality, Sustainability and the Future of the Earth - Moving Mountains

  • 3. Spirituality, Sustainability and the Future of the Earth - Moving Mountains

  • 4. Spirituality, Sustainability and the Future of the Earth - Moving Mountains

  • 5. Spirituality, Sustainability and the Future of the Earth - Moving Mountains

  • 6. Spirituality, Sustainability and the Future of the Earth - Moving Mountains

Senast uppdaterad: 2021-02-18