STYRELSE

Mosa Sayed

Mosa Sayed, Docent (2016). Universitetslektor i rättsvetenskap, med inriktning Rätt och värdekonflikter (2013). Juris doktor i internationell privaträtt (2010). Jur kand (2003).

Publikationer

Jenny Ehnberg

Representant från externa samarbetspartners - Svenska kyrkan.