Styrgrupp

Anna-Sara Lind

Vetenskaplig ledare

Professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hennes forskning fokuserar på offentlig rätt i vid bemärkelse, på hur EU-rätten interagerar med rättsutvecklingen i välfärdsstatens juridik samt hur fri- och rättigheter kan säkerställas i en komplex konstitutionell verklighet.

Koordinator för teologiska fakultetens mångvetenskapliga satsningar.

Webbsida 

Cecilia Nahnfeldt 

Vetenskaplig ledare

Adjungerad lektor, Vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS), Teol Dr 2006, Docent i genusvetenskap 2014. pågående forskning: social innovation, Skandinavisk skapelseteologi, luthersk kallelse, migration och teologi.

Mer om Cecilia här

Föreståndare

Martha Middlemiss Lé Mon

Föreståndare vid Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS).

Forskare i religionssociologi med intresse för civilsamhälle samt religiösa organisationer som aktörer inom välfärdsområdet. Forskare inom programmet The Impact och Religion

Forskningskoordinator vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet.