Publikationer

Acta Universitatis Upsaliensis: Studies in Religion and Society

Uppsala University Publications är Uppsala universitets samordning av utgivningen av vetenskapliga monografier, avhandlingar och andra verk som publiceras i någon av de ca 75 serier som tillsammans utgör Acta Universitatis Upsaliensis. Verksamheten bidrar till att sprida vetenskapliga forskningsresultat från Uppsala universitet genom framställning av verk i tryckt och digital form.

Studies in Religion and Society är en Acta-serie som publicerar forskning kopplad till CRS. Alla titlar finns tillängliga att köpa via Uppsala universitets online-shop, och flertalet finns fria för nedladdning via Diva (se lista nedan).

Studies in Religion & Society

Editors: Martha Middlemiss Lé Mon & Anders Sjöborg

Publikationer av forskare affilierade till CRS

 • Artikel i tidskrift

  Epstein, Seth

  Race Relations, Representation, and Knowledge Production in the North Carolina State Board of Charities and Public Welfare, 1925–1950

  Ingår i The Journal of southern history, s. 209-248, 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Li, Oliver

  Problems with “Friendly AI”

  Ingår i Ethics and Information Technology, 2021.

  Open access
 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Jonbäck, Francis; Bråkenhielm, Carl Reinhold; Knutsson Bråkenhielm, Lotta; Lundmark, Evelina

  Religions: Special Issue "Agnosticism"

  2021.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Hadzibulic, Sabina; Lagerspetz, Mikko

  New Rituals Out of an Old One: The Slava among Serbian Immigrants in Sweden

  Ingår i Journal of Religion in Europe, s. 23-44, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Kalmykova, Elena

  Holding doctrinal belief as an artefact

  Ingår i Religious studies (Print), s. 1-18, 2019.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Kalmykova, Elena

  Belief as an artefact: Implications for religious diversity

  Ingår i Religious Truth and Identity in an Age of Plurality, 2019.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Kalmykova, Elena

  Faith assimilated to perception: the embodied perspective

  Ingår i Sophia, 2020.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Middlemiss Lé Mon, Martha; Edgardh Beckman, Ninna

  Parenting Choices, Religious Faith and Critical Engagement

  Ingår i A Constructive Critique of Religion: Encounters between Christianity, Islam, and Non-religion in Secular Societies, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Kindström Dahlin, Moa; Lind, Anna-Sara; Singer, Anna

  Etik kan inte ersätta kunskaper i juridik på läkarprogrammen

  Ingår i Läkartidningen, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Research in a Time of Liturgical Change: Nordic Perspectives

  Ingår i Praktische Theologie, s. 82-87, 2020.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh Beckman, Ninna; Middlemiss Lé Mon, Martha

  Parenting Choices, Religious Faith, and Critical Engagement

  Ingår i A Constructive Critique of Religion, s. 177-189, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Diakonin och omsorgen om vårt gemensamma hem: en könskritisk analys

  Ingår i Tidsskrift for praktisk teologi, s. 32-41, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Epstein, Seth

  Urban Governance and Tolerance:: The Regulation of Suspect Spaces and the Burden of Surveillance in Post-World War I Asheville, North Carolina

  Ingår i Journal of urban history, s. 683-702, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Epstein, Seth

  The Arrival of a Provocateur:: Responses to William Dudley Pelley in Asheville, North Carolina, 1930-1934

  Ingår i Journal of Southern Jewish History, s. 89-125, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Epstein, Seth

  “From Objects to Agents of Tolerance: Jews and Tolerance Talk in Asheville, North Carolina, 1894-1954"

  Ingår i North Carolina Historical Review, s. 305-340, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Epstein, Seth

  “Flat Rat Taxicabs and the Production of Urban Space in Depression-Era Madison, Wisconsin"

  s. 28-38 2021.

 • Artikel i tidskrift

  Epstein, Seth

  “‘The police cannot be present at every transaction’: Economic Development, Social Order, andUrban Space in Asheville, North Carolina, 1914-1923"

  Ingår i Journal of urban history, s. 364-382, 2020.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  MAHIEDDIN, Emir

  Le pouvoir de Dieu, la dette et la liberté: Perspectives clastriennes sur le christianisme évangélique

  Ingår i Clastres. Une politique de l'anthropologie, 2020.

 • Artikel, recension

  Broberg, Maximilian

  [Review of:] Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden / Karin Kittelmann Flensner

  Ingår i Nordic Journal of Religion and Society, s. 154-155, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Epstein, Seth

  Racial Uplift, Interracialism, and the Employment of African American Social Workers in North Carolina, 1925-1951

  Ingår i Journal of African American History, s. 83-111, 2020.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  ‘Give.Them.Hell.’: Conspirational Racialization and Anthropoemic Populism in Self-Acclaimed Ethno-Soldiers’ Manifestos

  Ingår i Critical Research on Religion, 2021.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Nilsson, Per-Erik

  Slöjans politik och viljan att förbjuda: en religionssociologisk diskussion om kommunala slöjförbud i Sverige

  Ingår i Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige, 2020.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Eklund, Hans; Lerwall, Lotta; Lind, Anna-Sara

  Vänbok till Sverker Scheutz: Om rätt och att undervisa rätt

  2020.

 • Artikel i tidskrift

  Hultin Rosenberg, Jonas; Lind, Anna-Sara; Wejryd, Johan

  Allmän rösträtt 30 år?: En tvärvetenskaplig blick på rätten till politiskt inflytande för barn, funktionshindrade och mottagare av försörjningsstöd

  Ingår i Nordisk socialrättslig tidskrift, 2020.

 • Artikel, recension

  Klingenberg, Maria

  [Review of:] Ida Marie Høeg (ed.): Religion og ungdom [Religion and Youth]

  Ingår i Nordic Journal of Religion and Society, s. 65-66, 2020.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Nilsson, Per-Erik

  The Discourse of Good and Bad Secularism: A Contemporary Genealogy of Secularism in France

  Ingår i Critical Religion Reader, s. 40-46, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Epstein, Seth

  "The Police Cannot Be Present at Every Transaction": Regulating Marketplace Meetings between Taxi Drivers and Passengers in Asheville, North Carolina, 1914-1922

  Ingår i Journal of urban history, s. 364-382, 2020.

 • Bok

  Nilsson, Per-Erik

  French Populism and Discourses on Secularism

  Bloomsbury Academic, 2020.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Nilsson, Per-Erik

  The Crocodile and the Gardener: Swedish Radical Nationalism and the Critique of Religion

  Ingår i A Constructive Critique of Religion, s. 124-134, 2020.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Klingenberg, Maria; Sjöborg, Anders

  Mapping a field of ”religious” and “nones”: Lessons from a survey on youth and religion in Sweden

  Ingår i Understanding Religion, s. 79-96, 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Löfstedt, Malin; Sjöborg, Anders

  Tolerance and Criticism within Religious Education.

  Ingår i A Constructive Critique of Religion., 2020.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Löfstedt, Malin; Sjöborg, Anders

  Unga, religion och lärande

  Ingår i Unga och religion. , 2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Toft, Audun; Broberg, Maximilian

  Perspectives: Mediatized Religious Education

  Ingår i Contesting Religion, s. 225-242, 2018.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Broberg, Maximilian

  The Use of Teaching Materials in Religious Education in Sweden: A quantitative analysis of Swedish religious education teachers' reported use of teaching materials in RE classrooms

  Ingår i British Journal of Religious Education, s. 45-55, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Broberg, Maximilian; Wrammert, Anna

  What Teachers Think and Students Know: Expanding the view of media literacy in religious education

  Ingår i Prismet, s. 59-74, 2020.

  Open access
 • Doktorsavhandling, sammanläggning

  Broberg, Maximilian

  'Stay Awhile and Listen': Understanding the Dynamics of Mediatization, Authority, and Literacy in Swedish Religious Education

  Open access
 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Edgardh, Ninna; Borgehammar, Stephan; Fahlgren, Stephan; Fallberg Sundmark, Stephan

  Gudstjänstens mening

  2019.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh, Ninna

  Liturgins grammatik i nordisk kontext

  Ingår i Gudstjänstens mening, s. 65-80, 2019.

 • Bok

  Edgardh, Ninna

  Diakonins kyrka: Teologi, kön och omsorgens utmattning

  Verbum, 2019.

 • Artikel, recension

  Mahieddin, Emir

  La controverse postcoloniale en France

  Ingår i Lisons les thèses!, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Nilsson, Per-Erik

  Fuck Autonomy: Neo-Orientalism and Abjection in Michel Houellebecq’s Soumission

  Ingår i European Review, s. 600-614, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Middlemiss Lé Mon, Martha

  Exhausted Women, Exhausted Welfare and the Role of Religion

  Ingår i Social Inclusion, s. 1-3, 2019.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Middlemiss Lé Mon, Martha

  Exhausted Women, Exhausted Welfare and the role of religion

  Ingår i Social Inclusion, s. 1-3, 2019.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lind, Anna-Sara

  Den offentliga rätten i mångvetenskaplig forskning

  Ingår i Festskrift till Wiweka Warnling Conradson, s. 207-217, 2019.

 • Bok

  Nilsson, Per-Erik

  Unveiling the French Republic: National Identity, Secularism, and Islam in Contemporary France

  Haymarket Books, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Jonsson Cornell, Anna; Lind, Anna-Sara; Middlemiss Lé Mon, Martha; Stern, Rebecca

  Forska för en bättre värld

  Ingår i Upsala nya tidning, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hadzibulic, Sabina

  God is in the House: Nick Cave, Religion and Serbian Fandom

  Ingår i Religion and Popular Music, s. 95-107, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Hadzibulic, Sabina

  Den Serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige: etablering, organisation och mission

  Ingår i Finsk tidskrift, s. 57-69, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Breskaya, Olga; Botvar, Pål Ketil; Sjöborg, Anders; Rogobete, Silviu

  Religion, Trust in Institutions and Attitudes toward Abortion: A comparison of Lutheran and Orthodox countries

  Ingår i Euthanasia, Abortion, Death Penalty and Religion - The Right to Life and its Limitations, s. 271-300, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Hadzibulic, Sabina

  O pravoslavlju u Svedskoj: Slucaj Srpske pravoslavne crkve

  Ingår i Teoloski pogledi, s. 431 431-448 448, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Eriksson, Lise

  Uskonto postsekulaarissa yhteiskunnassa

  Ingår i Uskontososiologia, s. 76-86, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh Beckman, Ninna

  Where we belong: Family as an Overlooked Interspace in the Passing On of Christian Tradition in Twenty-First Century Sweden

  Ingår i What Really Matters, s. 138-156, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh Beckman, Ninna

  Liturgin och kyrkornas enhet

  Ingår i Kristen gudstjänst -, s. 271-286, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh Beckman, Ninna

  Förord

  Ingår i Den liturgiska människan, s. 7-12, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh Beckman, Ninna

  Äntligen #tacosöndag

  Ingår i Korsväg, s. 54 54-56 56, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh Beckman, Ninna

  Mer än  handling: diakoniforskning ger kyrkan större tyngd

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 80-83, 2018.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Mahieddin, Emir

  Le migrant et le militant religieux: Le renouveau du labyrinthe théologico-politique en Suède

  Ingår i Bulletin de l'observatoire international du religieux, 2018.

 • Bok

  Mahieddin, Emir

  Faire Le Travail De Dieu: Une anthropologie morale du pentecôtisme en Suède

  Karthala, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Löfstedt, Malin; Sjöborg, Anders

  Addressing Existential Issues through the Eyes of Swedish Religious Education Teachers

  Ingår i Challenging Life, s. 83-100, 2018.

 • Artikel, recension

  Mahieddin, Emir

  Aschim, Anders, Hovdelien, Olav, Kringlebotn Sødal, Helje (eds.). 2016.: Kristne Migranter i Norden

  Ingår i Nordic Journal of Religion and Society, s. 78-80, 2018.

 • Artikel, recension

  Klingenberg, Maria

  Maria Zackariasson: Gemenskapen. Deltagande, identitet och religiositet bland unga i Equmenia [The Fellowship. Participation, Identity and Religiosity amongst Youth in Equmenia]

  Ingår i Nordic Journal of Religion and Society, s. 88-90, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Mahieddin, Emir

  La banalité du bien: Sherry Ortner et le côté obscur de l'anthropologie

  Ingår i Revue du MAUSS, s. 77 77-82 82, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Mahieddin, Emir

  Penser l'anthropologie de la Baltique: Rethinking Anthropology of the Baltics

  Ingår i L'Homme, s. 67-102, 2018.

 • Artikel, recension

  Mahieddin, Emir

  Aschim A., Hovdelien O., Kringlebotn Sødal H. (red.), Kristne Migranter i Norden, Kristiansand, Portal Forlag.

  Ingår i Nordic Journal of Religion and Society, s. 78-80, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ziebertz, Hans-Georg; Unser, Alexander; Döhnert, Susanne; Sjöborg, Anders

  The influence of the socio-cultural environment and personality on attitudes towards Human Rights

  Ingår i Religion, Education and Human Rights, s. 139-164, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lind, Anna-Sara; Leviner, Pernilla; Erhag, Thomas

  Inledning: Mot en ny socialrätt?

  Ingår i Socialrätt under omvandling, s. 10-16, 2018.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Lind, Anna-Sara; Erhag, Thomas; Leviner, Pernilla

  Socialrätt under omvandling: om välfärdsstatens och solidaritetens gränser

  2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lind, Anna-Sara

  Utveckling och trender: - från den nationella välfärdsstaten till globalt tryck

  Ingår i Socialrätt under omvandling, s. 344-356, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Mahieddin, Emir

  Penser l'exception

  Ingår i Ethnologie Française, s. 389-393, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Middlemiss Lé Mon, Martha

  Striving to live the good life: the tension between self-fulfilment and family obligations for women in northern England

  Ingår i Religion and Welfare in Europe, s. 185-206, 2017.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Middlemiss Lé Mon, Martha; Guest, Mathew

  Death, Life and Laughter: Essays on religion in honour of Douglas Davies

  2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Middlemiss Lé Mon, Martha; Guest, Mathew

  Introduction: Transgressing Boundaries

  Ingår i Death, Life and Laughter, s. 1-16, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Embracing the Future: The Church of Sweden in Continuous Reformation

  Ingår i Journal of The European Society of Women in Theological Research, s. 67-80, 2017.

 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Review of Leen Van Molle (ed), Charity and Social Welfare. The Dynamics of Religious Reform in Northern Europe 1780-1920 IV. Leuven University Press 2017.

  Ingår i Schweizerische Zeitschrift für Religion under Kulturgeshichte, s. 428 428-430 430, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Botvar, Pål Ketil; Sjöborg, Anders

  Social Conflicts, Religion and Human Rights Support: A study of young Christians and Muslims in Scandinavia

  Ingår i Political and judicial rights through the prism of religious belief, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sjöborg, Anders; Löfstedt, Malin

  Balancing on the Borders: How Swedish Teachers Deal with Personal Experiences of Religion in Non-Confessional Religious Education

  Ingår i Religious Experience and Experiencing Religion in Religious Education, s. 171-186, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Gudstjänst i tiden: - ekumenik, uppståndelsehopp och en kyrka som söker sin kropp

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 380-384, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna; Lundström, Erik

  The gender order of prophetic diaconia

  Ingår i Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, s. 38-50, 2017.

  Open access
 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Review of STEPHANIE DIETRICH, KNUD JØRGENSEN, KARI KARSRUD KORSLIEN & KJELL NORDSTOKKE, Diakonia in a Gender Perspective, Oxford: Regnum Books International 2016, 274 pp.

  Ingår i Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, s. 110-111, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna; Wyller, Trygve

  Editor's comment

  Ingår i Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, s. 2-, 2017.

  Open access
 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Söndag: Gudstjänst i en ny tid

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 180-181, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Nätverk och tidskrift stärker diakoniforskning

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 78-, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Väl utbildade medarbetare orkar stå upp för utsatta

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 280-, 2016.

 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Körsångares relation till gudstjänsten: Recension av Caroline Gustavsson Delaktighetens kris. Gudstjänstens pedagogiska utmaning. Artos 2016.

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 318-, 2016.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Sundqvist, Josephine

  Beyond an instrumental approach to religion and development: Challenges for church-based healthcare in Tanzania

  Open access
 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Lind, Anna-Sara; Namli, Elena

  Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige

  2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lind, Anna-Sara; Kjaerum, Morten

  Att skydda mänskliga rättigheter i normgivning och praktik

  Ingår i Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige, s. 99-116, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lind, Anna-Sara; Namli, Elena

  Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning

  Ingår i Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige, s. 15-20, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Petersson, Anna; Cerwén, Gunnar; Liljas, Maria; Wingren, Carola

  Urban cemetery animals: An exploration of animals’ place in the human cemetery

  Ingår i Mortality, s. 1-18, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Gudstjänst i tiden: Ekumenik, uppståndelsehopp och en kyrka som söker sin kropp

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 380-384, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Väl utbildade medarbetare orkar stå upp för utsatta

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 280-, 2016.

 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Nordiska perspektiv på gudstjänstreformer: Recensionsartikel

  Ingår i Årsbok för svenskt gudstjänstliv, s. 171-181, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Eriksson, Lise

  Finnish Legislation on Assisted Reproductive Technologies: A Comparison of Church Statements

  Ingår i Reconsidering Religion, Law, and Democracy, s. 139-155, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Eriksson, Lise

  Surrogatmoderskap i Norden

  Ingår i Ad Lucem, s. 22-24, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Eriksson, Lise

  Finland as a Late Regulator of Assisted Reproduction: A Permissive Policy under Debate

  Ingår i Assisted Reproduction Across Borders, s. 124-135, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Kärjä, Antti-Ville; Sjöborg, Anders

  Editorial: The Intersection of the Popular and the Sacred in Youth Cultures

  Ingår i Young - Nordic Journal of Youth Research, s. 1-7, 2017.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Sjöborg, Anders; Ziebertz, Hans-Georg

  Religion, Education and Human Rights: Theoretical and empirical perspectives

  2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sjöborg, Anders; Ziebertz, Hans-Georg

  Education in the context of religious pluralism and human rights – an introduction

  Ingår i Religion, Education and Human Rights, s. 1-9, 2017.

 • Artikel, recension

  LeDrew, Stephen

  Recognizing the Non-Religious: Reimagining the Secular

  Ingår i Journal of the American Academy of Religion, s. 869-872, 2016.

 • Artikel, recension

  LeDrew, Stephen

  Atheism: What Everyone Needs to Know

  Ingår i Secularism and Nonreligion, 2015.

Senast uppdaterad: 2021-03-26