Religiös och social förändring

CRS är ett centrum för flervetenskaplig forskning om religion och samhälle

THE IMPACT OF RELIGION
RESPOND - EU PROJEKT
Om CRS

CRS SAMVERKANSDAG 2019

Tisdag 5 februari 13-17

Humanistiska teatern, Campus Engelska Parken,

Vi vill presentera CRS multidisciplinära forskning och hur den kan möta de behov som finns hos myndigheter, organisationer och företag gällande kunskap om religion och värderingar i dagens Sverige. Vi bjuder på inslag från vår forskning och vill ta tillfället i akt att höra vilka frågor som är mest brännande och angelägna och vilka forskningsbehov och intressen som finns för forskningen inom området.

Eftermiddagen avrundas med mat, ett glas vin och möjlighet till fortsatt samtal och nätverkande.

Välkommen till CRS årliga samverkansdag!